This site uses cookies!

For a number of features such as makes visitor statistics 
www.whatstheweatherlike.org (hereinafter: 'the website') use 
of so-called cookies.U is by means of a warning on it 
geatendeerd that cookies are being used. Continuing visits 
This site automatically means that you the use of cookies by this 
website and accepts its partners. 

What are cookies? 

We make use of cookies on this website. A cookie is a simple 
small file containing pages of this website [and / or Flash 
Applications] and is sent by your browser on your hard drive of 
your computer is stored. The information contained therein is at a 
next visit be sent back to our servers. 

Tracking cookies from our advertisers 

With your permission put our advertisers' tracking cookies "on 
your equipment. These cookies they use to keep track of the 
pages you visit their network in order to build a profile of 
your online surfing habits. This profile is also built up on the basis of 
comparable information they out of your visits to other websites 
get their network. This profile is not linked to your name, 
address, email address and the like as known to us, but only serves 
to tailor advertisements to your profile so that as much as possible 
are relevant to you. 

Use of session cookies 

With the aid of a session cookie we can see which parts of the 
site you viewed this visit. We can provide our service thereby 
as much customization as possible on the surfing habits of our visitors. This 
cookies are automatically deleted when you close your web browser. 

The use of persistent cookies 

We can recognize you with the use of a persistent cookie at a 
new visit to our website. The resulting website can on your 
preferences are set. Even if you have given permission for 
the placing of cookies, we can do this by using a cookie 
remember. This way you do not have to repeat your preferences 
thus you will save time and a pleasant use of our website 
can make. Persistent cookies can be removed through your settings 
your browser. 

Cookies from YouTube.com 

In the event that we are videos from the website www.youtube.com on this website 
places, there will be cookies used by YouTube viewing habits 
and to analyze click behavior of the visitor. 
An embedded Youtube video collects information except the visitors too 
the custom preferences. 

Cookies from Facebook, Twitter and other social media 

On our website buttons can be set to Web pages 
promote ( "like") or parts ( "tweet") on social networks like Facebook 
and Twitter. These buttons work through snippets of code of 
Facebook Twitter itself originate respectively. By means of this 
code cookies are placed. We have no influence. Please read the 
Privacy Facebook Twitter respectively (which 
may change frequently) to read what she your (personal) data 
do they process over these cookies. 

The information they collect is anonymous as much as possible. The 
information is transmitted to and through Twitter, Facebook, Google + and 
LinkedIn stored on servers in the United States. LinkedIn, Twitter, 
Facebook and Google + propose to adhere to the Safe Harbor Principles 
and are affiliated with the US Safe Harbor program 
Ministry of Commerce. This means that there is an appropriate 
protection for the processing of any personal data 

Google Analytics cookies 

Through our website, a cookie is placed on the US company 
Google, as part of the "Analytics" service. We use this service to 
to keep and get reports about how visitors to the site 
use. Google may also transfer this information to third parties if Google 
is legally required or if third parties the information 
processing on behalf of Google. We have no influence on this. We have 
Google / not obtained analytics allowed to use information 
other Google services. 

The information that Google collects is anonymous as much as possible. 
Your IP address is not given explicitly. The information is 
transmitted to and stored by Google on servers in the United 
States. Google claims to adhere to the Safe Harbor Principles and 
joined the Safe Harbor program of the US Department 
of Trade. This means that there is an appropriate 
level of protection for the processing of any personal data. 

Right to access and correct or delete your data 

You have the right to ask for access to and correction or deletion 
your data. Please see our contact page. In order to abuse 
we can avoid taking your questions to identify your appropriate. 
When it is linked to a cookie access to personal information 
you must send a copy of the cookie in question. You can use these 
reflected in your browser settings. 

Enabling and disabling cookies and disposal 

More information about enabling and disabling, and removing 
Cookies can be found in the instructions and / or using the Help 
function of your browser. 

More information about cookies? 

On the following websites you can find more information about cookies: 
www.youronlinechoices.com/nl/ 
www.cookierecht.nl 
www.consumentenbond.nl/internet-privacy/extra/wat-zijn-cookies 

Change privacy statement 

We reserve the right to make changes to this 
statement. We therefore recommend that you regularly consult this statement, 
so that you are aware of these changes. 

contact information 

If you have questions about the use of cookies on this website, 
please contact us: 

Mediajam 
Attn Privacy & Cookies 
Kalsdonksestraat 61 
4703 AR Roosendaal 
The
Netherlands 
Email: info [at] mediajam.nl 

This privacy statement was last updated on December 16, 2016.

-------------------------------------

Deze website gebruikt cookies!

Voor een aantal functionaliteiten zoals bezoekersstatistieken maakt
www.whatstheweatherlike.org (verder te noemen: 'deze website') gebruik
van zogenaamde cookies.U wordt door middel van een waarschuwing erop
geatendeerd dat er cookies gebruikt worden. Het doorgaan met bezoeken van
deze website betekent automatisch dat u het gebruik van cookies door deze
website en haar partners accepteert.

Wat zijn cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig
klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-
applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van
uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een
volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Tracking cookies van onze adverteerders

Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op
jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke
pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van
jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van
vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit
hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam,
adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen
om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk
relevant voor je zijn.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de
website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor
zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze
cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een
nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw
voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor
het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie
onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen
waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website
kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van
jouw browser.

Cookies van YouTube.com

In het geval dat we video's van de website www.youtube.com op deze website
plaatsen, zullen er cookies gebruikt worden door YouTube om het kijkgedrag
en klikgedrag van de bezoeker te analyzeren.
Een ingesloten Youtube-video verzamelt behalve de bezoekersinformatie ook
de aangepaste voorkeurinstellingen.

Cookies van Facebook, Twitter en andere social media

Op onze website kunnen buttons opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen
promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook
en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van
Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze
code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de
privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke
regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens
doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De
informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en
LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter,
Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes
en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse
Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens

Cookies van Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf
Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om
bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie
namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben
Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken
voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is
aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie
van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering
van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te
voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.
Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie,
dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze
terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van
cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-
functie van jouw browser.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
www.youronlinechoices.com/nl/
www.cookierecht.nl 
www.consumentenbond.nl/internet-privacy/extra/wat-zijn-cookies

Wijziging privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
verklaring. Wij raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen,
zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact informatie

Mocht u vragen hebben over het gebruik van cookies op deze website dan
kunt u contact opnemen met ons:

Mediajam
T.a.v. afdeling Privacy & Cookies
Hulsdonksestraat 61
4703 AR Roosendaal
Nederland
E-mail: info [at] mediajam.nl

Deze privacy statement is voor het laatst aangepast op 16 december 2016.